Cjenik najma drvenih kućica

Sve cijene izražene su u kunama.
Cijene se odnose na cijelo razdoblje trajanja manifestacije.

KUĆICE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA – PRODAJU HRANE I PIĆA

R.BR. Naziv artikla Cijena PDV 25% Ukupno
1. Drvena kućica 2x2 m, 4m2 5.000,00 1.250,00 6.250,00
2. Drvena kućica 3x2 m, 6m2 7.000,00 1.750,00 8.750,00
3. Drvena kućica-heksagon 8 m2 8.000,00 2.000,00 10.000,00
4. Drvena kućica 4x3 m, 12 m2 9.000,00 2.250,00 11.250,00
5. Blok drvenih kućica; 2 kom 4x3 m, 24 m2, s pripadajućom nadstrešnicom 19.000,00 4.750,00 23.750,00

KUĆICE ZA PRIGODNU PRODAJU PROIZVODA I NEUGOSTITELJSKE USLUGE

R.BR. Naziv artikla Cijena PDV 25% Ukupno
1. Drvena kućica 2x2m, 4m2 2.500,00 625,00 3.125,00

Podnositelji zahtjeva koji se bave javno korisnim radom, humanitarnim radom, radom za opće dobro i slično oslobođeni su plaćanja najma. U cijenu najma kućice uključeni su troškovi električne energije i prigodnog ukrašavanja vanjskog plašta kućice.

Skip to content