Ravnateljica

GORDANA RESTOVIĆ rođena je u Poreču, no živi i radi u Puli. Studirala je pravo i umjetnost te kulturni turizam. Svoj je rad usmjerila na djelovanje u području kulture ulažući svoj trud, znanje i organizacijske sposobnosti pa je tako do sada odlikovana „Redom Hrvatskog pletera“ iz područja kulture za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, dobitnica je najvišeg gradskog priznanja „Sveti Mauro“ za rad u kulturi i nagrade Čakavskog sabora „Zvane Črnja“. Tijekom života radila je na raznim pravnim poslovima, vodila svoju umjetničku galeriju „Donum“, bila ravnateljica POUP-a pa samim time i muzeja, glazbene škole, knjižnice, galerije, kina i kazališta. Istaknula se kao predsjednica Uprave i glavna urednica Nezavisne Istarske televizije, direktorica i glavna urednica TV Istre, direktorica NIT-marketinga i voditeljica projekata Turističke zajednice. Od 2014. ravnateljica je Javne ustanove Pula Film Festival.

Svoj doprinos u društvenim i kulturnim aktivnostima dala je iniciranjem i organiziranjem mnogih skupova i događanja te učestvovanjem u raznim programskim odborima i tijelima. Bila je: članica Čakavskog Sabora, predsjednica Savjetodavnog odbora za kulturu Istarske Županije, predsjednica Komisije za vizualne umjetnosti Istarske Županije, direktorica Parka skulptura Dušana Đamonje, vijećnica Županijske Skupštine Istarske Županije, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Istarske županije, zamjenica gradonačelnika Grada Poreča i članica poglavarstva zadužena za društvene djelatnosti, kulturu, sport i rad s mladima, predsjednica Odbora za očuvanje Eufrazijane, UNESCO-vog spomenika kulture, članica Odbora za kulturni turizam pri Hrvatskoj Turističkoj zajednici, predsjednica Upravnog vijeća Povijesnog muzeja u Puli, članica radnog tima za ustanove u kulturi kod izrade kulturne strategije Istarske županije, predsjednica Upravnog vijeća Zavičajnog Muzeja Poreštine te predsjednica udruge nakladnika UNA.

Vodila je projekte u kulturi kao što su „Analle“ u Poreču, „Međunarodna kiparska škola Montraker“, koncerte klasične glazbe u Eufrazijevoj bazilici, utemeljila je „Jazz u Lapidariju“ te organizirala brojne izložbe svjetskih umjetnika.

Inicirala je i realizirala projekte uređenja Istarske sabornice, rekonstrukciju srednjovjekovne Palače Zuccato, izgradnju novih prostora gradske i dječje knjižnice te rekonstrukciju kina i kazališta u Gradu Poreču.

Bila je voditeljica tima na EU projektima, autorica je raznih tekstova vodiča, preglednika i komunikacijskih strategija, urednica TV emisija i redateljica brojnih projektnih i dokumentarnih filmova i reportaža.

Skip to content