Javna nabava

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja kao privatna osoba te sa njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe istovremeno s obnašanjem dužnosti, u tom gospodarskom subjektu: 

obavlja upravljačke poslove ili je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%. 

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Gospodarski subjekti s kojima naručitelj Pula Film Festival ili s njim povezane osobe ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011) jesu:

Malimlin d.o.o., Brijunska 17, Poreč
Udruga nakladnika UNA, Trg pod lipom 1, Pazin
Obiteljski dom za starije i nemoćne, Dvigradska 16, Pula

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave preuzmite ovdje.

Plan nabave Pula Film Festivala za 2017. godinu preuzmite ovdje.

Plan nabave
Pula Film Festivala za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Plan nabave
Pula Film Festivala za 2015. godinu preuzmite ovdje.

Plan nabave Pula Film Festivala za 2014. godinu preuzmite ovdje.

Plan nabave Pula Film Festivala za 2013. godinu preuzmite ovdje.

Plan nabave Pula Film Festivala za 2012. godinu preuzmite ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora u jednostavnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini preuzmite ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini preuzmite ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini preuzmite ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini preuzmite ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini preuzmite ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini preuzmite ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini preuzmite ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini preuzmite ovdje.

Skip to content