Tags : Javni poziv za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala

Javni poziv za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala

Na temelju članka 5. Pravilnika o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala (NN 5/2021) Javna ustanova Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, Pula, objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala Javni poziv odnosi se na izbor umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala kojeg imenuje ministar kulture iz redova istaknutih filmskih stručnjaka. Mandat umjetničkog […]

Skip to content